Kakovostne lektorske in prevajalske storitve v družbi z dolgoletno tradicijo

Znanstveniki, strokovnjaki, študenti, akademiki … iz naših rok prejmejo besedila, ki jih uredimo po enakih jezikovnih standardih.

Med kritičnim jezikovnim pregledom odpravljamo tudi najmanjše napake. Avtoricam in avtorjem vedno svetujemo, da že pred začetkom pisanja doktorske, magistrske ali diplomske naloge v jezikovni in uredniški pregled pošljejo dispozicijo, anketni vprašalnik, osnutek besedila …

Povpraševanje, izdelava, sprejem ponudbe, cena storitve, rok vrnitve in splošni pogoji

Družba ne obdeluje osebnih podatkov, niti za namen kakršnega koli prihodnjega obveščanja niti za namen oglaševanja.

Če na podlagi cenika storitev ne morete ugotoviti cene, želite pa prejeti zavezujočo ponudbo s podatki o zavezujoči ceni storitve, ki se ne bo spremenila, priložite k povpraševanju datoteko (ali datoteke) in nas v e-sporočilu obvestite o želenem roku vrnitve.

Po prejemu e-povpraševanja vam bomo v najkrajšem mogočem času oz. v želenem roku poslali ponudbo z vsemi podatki o storitvi (z natančnim datumom vrnitve, s ceno lektoriranja ali prevajanja, z načinom plačila …).

Ob sprejemu zavezujoče ponudbe je treba za potrditev naročila in začetek lektoriranja ali prevajanja sprejem ponudbe potrditi tudi po e-pošti (s potrditvenim sporočilom naročnice oz. naročnika na e-naslov megamoment.si@gmail.com).

Plačilo storitve

Na podlagi podatkov v zavezujoči ponudbi/predračunu/računu boste lahko z univerzalnim plačilnim nalogom v e-banki oz. banki ali na pošti izvedli plačilo storitve. Družba ni zavezanka za DDV, tako da naročnikom ne zaračunava 22-odstotnega DDV-ja.

Potrdilo o lektoriranju, soglasje za navedbo v publikaciji …

Po pogojih družbe lahko izdamo tudi izjavo/potrdilo lektorice/lektorja oz. soglasje za navedbo v kolofonu publikacije. Pri zaključnih delih izdamo potrdilo samo, če pregledamo celotno nalogo (disertacijo, magistrsko, diplomsko …). O želeni izdaji potrdila je treba družbo Megamoment obvestiti že ob naročilu storitve.

Lektoriranje v družbi Megamoment ne vključuje tehničnega urejanja besedil (oblikovanja besedila, izdelave kazal …), dopolnjevanja seznama literature in virov …

Pri prevajanju povzetkov ali izvlečkov doktorskih, magistrskih ali diplomskih nalog ne izdajamo potrdil/izjav prevajalcev. Šteje se, da je storitev opravila družba Megamoment.

Če družba Megamoment k lektoriranemu rokopisu avtorici ali avtorju ob vrnitvi lektoriranega besedila oz. datoteke posreduje navodila, v katerih so opisani popravki za slike (legende pri grafih, skenirane fotografije z besedilom ipd.), ki jih zaradi formata ni bilo mogoče lektorsko popraviti ali jih lahko popravi samo avtorica ali avtor v svojem programu izdelave slik, jih je treba, če želi avtorica ali avtor prejeti potrdilo ali izjavo o lektoriranju, upoštevati in po modifikaciji ponovno vstaviti v čistopis besedila. Če avtorica ali avtor navodil ne upošteva, družba Megamoment ne odgovarja za nove jezikovne napake v besedilu in si pridržuje pravico, da ne izda potrdila oz. izjave o lektoriranju, družba Megamoment si pridržuje tudi pravico do preklica že izdanega potrdila oz. izjave ali soglasja za navedbo imena in priimka lektorice ali lektorja v publikaciji.

Družba Megamoment ne odgovarja za jezikovne in druge napake, ki jih naredijo avtorice in avtorji ali druge osebe, ki brez avtorizacije družbe Megamoment po lektoriranju ali prevajanju in pred tiskom v besedilo dopišejo oz. dodajo novo besedilo ali spremenijo že avtorizirano lektorirano ali prevedeno besedilo.