Lektoriranje na najvišji strokovni oz. kakovostni ravni ...

Strokovnost in kakovost na najvišji ravni za pošteno ceno. Kar koli drugega je za družbo Megamoment nesprejemljivo. Naročniki po vrnitvi besedila lahko ugotovijo, zakaj je tako edino prav.

Veseli nas, da prebirate te vrstice, saj želimo še enkrat več opozoriti na visoko kakovost storitev v družbi Megamoment, ki jih opravljajo odlični jezikoslovci. V družbi izvajamo lektoriranje na najvišji strokovni oz. kakovostni ravni, ki je za nas edino sprejemljivo. Med kritičnim jezikovnim pregledom odpravljamo tudi najmanjše napake, za svoje delo pa porabimo ustrezno število delovnih ur. Vsa besedila obravnavamo enako. Znanstveniki, strokovnjaki, študenti, akademiki ... iz naših rok prejmejo besedila, ki jih uredimo po enakih jezikovnih standardih.

Vsem avtoricam in avtorjem svetujemo, da že pred začetkom pisanja doktorske, magistrske ali diplomske naloge v jezikovni in uredniški pregled pošljejo dispozicijo, anketni vprašalnik ipd.

Povpraševanje, izdelava, sprejem ponudbe, cena storitve, rok vrnitve ...

Za izdelavo ponudbe pošljite povpraševanje po e-pošti na megamoment.si@gmail.com, priložite tudi datoteko in nas obvestite o želenem roku vrnitve. Za izdelavo zavezujoče ponudbe potrebujemo podatke o vseh znakih (ali besedah) v besedilu (pregledamo tudi zahvale, besedilo v tabelah in na grafih, literaturo in vire ...). Po e-pošti vam bomo poslali ponudbo z vsemi podatki o storitvi (z datumom vrnitve, s ceno, ki je odvisna tudi od (ne)strokovnosti in (ne)kakovosti poslanega besedila, želenega roka vrnitve ...). V primeru sprejema ponudbe je treba za potrditev naročila sprejem ponudbe potrditi tudi po e-pošti (na e-naslov megamoment.si@gmail.com). Za izdelavo ponudbe ne potrebujemo in ne zahtevamo nikakršnih osebnih podatkov povpraševalca in jih v primeru prejema sporočila ne shranjujemo. Družba ne obdeluje osebnih podatkov, niti za namen obveščanja niti za namen oglaševanja.

Plačilo storitve

Na podlagi podatkov v ponudbi/predračunu boste lahko z univerzalnim plačilnim nalogom v e-banki oz. banki ali na pošti izvedli plačilo storitve. Družba ni zavezanka za DDV, tako da naročnikom ne zaračunava 22-odstotnega DDV-ja. Za plačilo storitve po ponudbi/predračunu vedno priznamo dodatni popust.

Potrdilo o lektoriranju, soglasje za navedbo v publikaciji ...

Po pogojih družbe lahko izdamo tudi izjavo/potrdilo lektorice/lektorja oz. soglasje za navedbo v kolofonu publikacije. Lektoriranje ne vključuje tehničnega urejanja besedil (oblikovanja besedila, izdelave kazal ...), dopolnjevanja seznama literature in virov ... Za prevajanje povzetkov ali izvlečkov doktorskih, magistrskih ali diplomskih nalog ne izdajamo potrdil/izjav prevajalcev.

Če družba Megamoment k lektoriranemu rokopisu avtorici ali avtorju ob vrnitvi lektoriranega besedila oz. datoteke posreduje navodila, v katerih so opisani popravki za slike (legende pri grafih, skenirane fotografije z besedilom ipd.), ki jih zaradi formata ni bilo mogoče lektorsko popraviti ali jih lahko popravi samo avtorica ali avtor v svojem programu izdelave slik, jih je treba, če želi avtorica ali avtor prejeti potrdilo ali izjavo o lektoriranju, upoštevati in po modifikaciji ponovno vstaviti v čistopis besedila. Če avtorica ali avtor navodil ne upošteva, družba Megamoment ne odgovarja za nove jezikovne napake v besedilu in si pridržuje pravico, da ne izda potrdila oz. izjave o lektoriranju, družba Megamoment si pridržuje tudi pravico do preklica že izdanega potrdila oz. izjave ali soglasja za navedbo imena in priimka lektorice ali lektorja v publikaciji.

Družba Megamoment ne odgovarja za jezikovne in druge napake, ki jih naredijo avtorice in avtorji, ki brez avtorizacije družbe Megamoment po lektoriranju in pred tiskom v besedilo dopišejo oz. dodajo novo nelektorirano besedilo ali spremenijo že avtorizirano lektorirano besedilo.

Inštrukcije – slovenščina, nemščina ...

Po dogovoru izvajamo individualne inštrukcije za učence in učenke z učnimi težavami v osnovnih šolah in dijake ter dijakinje v gimnazijah in strokovnih šolah. Svoje znanje pa lahko izboljšate tudi s pripravami na različna preverjanja znanja, maturo in poklicno maturo. Cena storitve za individualne inštrukcije v trajanju šolske ure je 25 evrov, za dve osebi 20 evrov, za tri ali več v skupini pa 17 evrov. Pri številu ur inštrukcij nad deset vam bomo priznali 40-odstotni popust.