Lektoriranje in redigiranje besedila v slovenščini

Doktorske, magistrske in diplomske naloge, knjige, strokovne ter znanstvene članke izboljšujemo že več kot 18 let.

Dobrih razlogov za zaupanje je veliko. Zakaj torej poslati besedilo ravno v naše roke? Tudi zato, ker:

  • za vas lektorira in redigira medpanožna ekipa strokovnjakov, ki je že večtisočkrat dokazala, da je med najboljšimi v Sloveniji;
  • smo specializirani za redigiranje in lektoriranje besedila (vsi imamo najmanj 20 let delovnih izkušenj) in ga bomo pregledali strokovno (pravopisno, besedoslovno, oblikoslovno, skladenjsko in slogovno) ter temeljito (tudi glede pravilne rabe strokovnih izrazov);
  • lahko v besedilu sledite vsem popravkom, prejeli pa boste tudi čistopis;
  • pri navajanju literature in virov ter bibliografskih sklicih s komentarji opozarjamo na neskladnosti, tj. pravilno citiranje in povzemanje avtorjev oz. avtorskih del;
  • ker imamo posebno večpanožno ekipo strokovnjakov, ki redigirajo in lektorirajo najzahtevnejša besedila s področja prava, tudi za odvetnike, odvetniške družbe, sodišča, fakultete in druge organizacije;
  • smo sestavili posebne večpanožne ekipe strokovnjakov, ki redigirajo in lektorirajo besedila s področij informacijsko-komunikacijskih tehnologij, tj. računalništva in informatike, tudi ekonomskih, zgodovinskih, pedagoških ved, arhitekture, zdravstva …;
  • bo (tudi v skladu z našim vodilom vox emissa volat, littera scripta manet) besedilo, v katero ste vložili veliko dela, ob objavi za vedno ostalo vsem na ogled v knjižnicah in spletu;
  • boste imeli 22 odstotkov manjše stroške, saj ne zaračunavamo 22-odstotnega DDV-ja.

Predvideni neprednostni rok vrnitve datoteke v letu 2022 za besedila v slovenščini za znake brez presledkov (ZBP)

ZBP od 6000 do 7500 (dan oddaje naročila + en dan)
ZBP od 7501 do 15.000 (dan oddaje naročila + en dan)
ZBP od 15.001 do 22.500 (dan oddaje naročila + dva dneva)
ZBP od 22.501 do 30.000 (dan oddaje naročila + dva dneva)
ZBP od 30.001 do 45.000 (dan oddaje naročila + trije dnevi)
ZBP od 45.001 do 60.000 (dan oddaje naročila + trije dnevi)
ZBP od 60.001 do 75.000 (dan oddaje naročila + štirje dnevi)
ZBP od 75.001 do 90.000 (dan oddaje naročila + štirje dnevi)
ZBP od 90.001 do 120.000 (dan oddaje naročila + pet dni)
ZBP od 120.001 do 300.000 (dan oddaje naročila + sedem dni)

Cena storitve

Za informacijo o ceni lektoriranja sporočite ZBP ali priložite datoteko in pošljite povpraševanje na e-naslov megamoment.si@gmail.com.

Megamoment, založniška, medijska in modna družba, d. o. o.