Lektoriranje in redigiranje besedil

Doktorske, magistrske in diplomske naloge, knjige, strokovne ter znanstvene članke izboljšujemo že več kot 18 let.

Dobrih razlogov za zaupanje je veliko. Zakaj torej poslati besedilo ravno v naše roke? Tudi zato, ker:

  • za vas lektorira in redigira medpanožna ekipa strokovnjakov, ki je že večtisočkrat dokazala, da je med najboljšimi v Sloveniji;
  • smo specializirani za redigiranje in lektoriranje besedila (vsi imamo najmanj 20 let delovnih izkušenj) in ga bomo pregledali strokovno (pravopisno, besedoslovno, oblikoslovno, skladenjsko in slogovno) ter temeljito (tudi glede pravilne rabe strokovnih izrazov);
  • lahko v besedilu sledite vsem popravkom, prejeli pa boste tudi čistopis;
  • pri navajanju literature in virov ter bibliografskih sklicih s komentarji opozarjamo na neskladnosti, tj. pravilno citiranje in povzemanje avtorjev oz. avtorskih del;
  • smo sestavili posebne ekipe strokovnjakov, ki redigirajo in lektorirajo najzahtevnejša besedila, na primer s področja prava in ekonomije, tudi za odvetnike, odvetniške družbe, sodišča, fakultete in druge organizacije;
  • bo (tudi v skladu z našim vodilom vox emissa volat, littera scripta manet) besedilo, v katero ste vložili veliko dela, ob objavi za vedno ostalo vsem na ogled v knjižnicah in spletu;
  • boste imeli 22 odstotkov manjše stroške, saj ne zaračunavamo 22-odstotnega DDV-ja.
Megamoment, založniška, medijska in modna družba, d. o. o.